Diplom

Dato: 1652-01-16Signatur: ubb-1652-01-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Laurits Christensen, som i den tid han var kirkeverger for Korskirken i Bergen har pådratt seg en gjeld på 75 riksdaler, 3 ort og 1 dansk skilling, må pantsette sin eiendom og sitt løsørte til Johannes Schøppig og Adamus Junger, Korskirkens nåværende kirkevergere, på kirkens vegne. Han har fått henstand med gjelden mot å betale en årlig rente på 6 prosent. Søffren Jenssen og Hans Hanssen, borgermestere i Bergen, har på anmodning forseglet pantebrevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Pantsetting, Kirke, Eiendom, Kirkeverger, Pantebrev, Gjeld, Løsøre, Rente

Relatert til: Laurits Christensen, Johannes Schøppig, Adamus Junger, Søffren Jenssen, Hans Hanssen

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus