Diplom

Dato: 1653-01-26Signatur: ubb-1653-01-26


Skomaker Baltzer Krusse, på egne vegne, og gullsmed David Grott, på vegne av sin hustru Else Steffensdatter, har solgt til deres bror og svoger, skomakersvenn Gjert Steffenssen, deres anpart, som var en del av deres tilfalte matrimoniuz, i Claus Aalands hus og grunn som ligger på øvre side av Strandgaten som går ut til Vågsalmeningen. Gullsmed Luchas Anderssen og skomaker Hans Geffguers har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Skjøte, Grunn, Hus, Gullsmed, Skomaker, Svenn, Salg ; (anpart), Matrimoniuz, Skomakersvenn

Relatert til: Baltzer Krusse, David Grott, Else Steffensdatter, Gjert Steffenssen, Luchas Anderssen, Hans Geffguers

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus