Diplom

Dato: 1653-05-27Signatur: ubb-1653-05-27


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Laurits Oluffssen, borger i Bergen, har utleiet til David Hidtman Kipper en grunn ovenfor Vor Frues kirke som var hans odelsgrunn og som han hadde kjøpt av Nils Langes arvinger. Grunnleien er 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Odelsgrunn, Kjøp ; (grunn)

Relatert til: Laurits Oluffssen, David Hidtman Kipper, Nils Lange

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus