Diplom

Dato: 1654-06-08Signatur: ubb-1654-06-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sorenskriveren i Sunnhordaland Christen Bertelsøn og lagrettemenn i Opdal og Strandvik skipreider dømmer i en sak om utskifting av "Hjemmejorden" på Tveit i Strandvik, mellom Joen Jensen Auststad og Jørgen Olsøn For på den ene, Axel Mouatt til Hoffland og Johan Andersøn på Eness på den annen side.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Utskiftning

Relatert til: Christen Bertelssønn, Joen Jensen Auststad, Jørgen Olssønn For, Axel Mouatt til Hoffland, Johan Anderssønn på Eness

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir
  • Bumerke

comments powered by Disqus