Diplom

Dato: 1655-12-11Signatur: ubb-1655-12-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Henning Hanssøn, ombudsmann over Giskes og Rosenkrantzernes gods Nordenfjells, har på vegne av sin svoger Knut Rasmussøn, teologistuderende, solgt til baker Casper Wilcken, en sjøbod og grunn som ligger i Dreggen like bak husene til hans svoger, sogneprest Peder Finde til Førde prestegjeld. Sogneprest Otto Rasmussøn Stoud til Nykirken og Peder Finde har på anmodning forseglet skjøtet sammen med Henning Hannsøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Ombudsmann, Sjøbod, Baker, Salg ; (sjøbod), Teologistudent

Relatert til: Henning Hanssønn, Knut Rasmussønn, Casper Wilcken, Peder Finde, Otto Rasmussønn Stoud, Henning Hannsønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus