Diplom

Dato: 1655-12-12Signatur: ubb-1655-12-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Peder Finde, sogneprest til Førde prestegjeld i Sunnfjord, har med samtykke av sin hustru Anne Rasmusdatter Stoud solgt til Joht Henrichssen Farnou, borger i Bergen, og hans hustru Susanne Dirichsdatter Precht et hus med grunn i Dreggen uttil Gullskoens almening. Peder Finde, Henning Hanssøn og Hans Thomassøn har forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Salg ; (hus)

Relatert til: Peder Finde, Anne Rasmusdatter Stoud, Joht Henrichssen Farnou, Susanne Dirichsdatter Precht, Henning Hanssønn, Hans Thomassønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament

comments powered by Disqus