Diplom

Dato: 1656-01-06Signatur: ubb-1656-01-06


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

To lagrettemenn i Luster samt fem lagrettemenn i Jostedal prestegjeld besiktiger på befaling av prost Erik Iverssøn på helligtrekongersdag 1656 den hundre år gamle kirken i Jostedal og får se med egen øyne at den er i en skrøpelig forfatning p.g.a. dårlig vedlikehold som skyldes kirkens ringe inntekter. De finner ut at den bør oppbygges på ny.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagrettemann, Prost, Kirke, Besiktige, Vedlikehold

Relatert til: Erik Iverssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus