Diplom

Dato: 1656-10-10Signatur: ubb-1656-10-10


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Volchard Broderssen, fullmektig for Axel Sehested til Lykkesholm, forlenet med Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på hans vegne utleiet til Anders Christenssen, skredderborger i Bergen, og hans hustru Maren Pedersdatter en av klosterets grunner på Markeveien som han hadde kjøpt av Karen Buch. Den årlige grunnleie er 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Skredder, Leie ; (grunn), Fullmektig

Relatert til: Volchard Broderssen, Axel Sehested til Lykkesholm, Anders Christenssen, Maren Pedersdatter, Karen Buch

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus