Diplom

Dato: 1657-06-14Signatur: ubb-1657-06-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Daniel Thomsen i Bergen en av den norske kronens grunner. Grunnen hadde han kjøpt av Jørgen Pandter. Den årlige grunnleie er 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Befalingsmann ; (Bergenhus), Kjøp ; (grunn)

Relatert til: Ove Bjelke til Austrått, Daniel Thomsen, Jørgen Pandter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus