Diplom

Dato: 1659-03-29Signatur: ubb-1659-03-29


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Cathrine Ludvigsdatter Munthe, enke etter tidligere sogneprest Otto Rasmussen Stoud til Nykirken, har solgt til kaptein Henrik Magnus og hans hustru Bendte Magnus sitt hus og grunn med ildhus og hage som ligger på Dreggsalmeningen i Bergen. Cathrine Munthe har forseglet skjøtet med sin avdøde manns segl sammen med sin svoger, rådmann Christen Hanssen og Jens Nielsen Brun.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Rådmann ; (Bergen)

Relatert til: Cathrine Ludvigsdatter Munthe, Otto Rasmussen Stoud, Henrik Magnus, Bendte Magnus, Christen Hanssen, Jens Nielsen Brun

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus