Circularie skapt av

Dato: 1822-11-02Signatur: ubb-ms-0178-b-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Ved enkelte tollsteder utstedes målebrev som ikke alltid svarer til skipets riktige drektighet. Dette fordi tollinspektørene ikke alltid selv foretar målingen, fordi man tillater seg vilkårlig avvikelser fra skipsmålingen, og at tollpersonale anser skipsmålingen for seg uvedkommende. Departementet anbefaler derfor at tollinspektøren selv foretar målingen etter instruksen (37 §) av 14. Oktober 1797.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Skip, Tollinspektør, Sirkulære, Målebrev, Skipsmåling, Tollvesen

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Håndskrevet

comments powered by Disqus