Circularie skapt av

Dato: 1819-02-16Signatur: ubb-ms-0178-b-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Ekstrakt av rundskriv angående skipsmåling i påvente av en egen instruks, som snart kan forventes. Inntil dette skjer tas den nåværende instruks av den 25. Januar 1794 til følge. Reskriptet av den 6. april 1672 ansees ikke lengre som gjeldende. Den sanne drektighet brennes på såvel innenrikske og utenrikske fartøyer når skipsmålingen finner sted

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Reskript, Skip, Sirkulære, Målebrev, Skipsmåling, Tollvesen, Utdrag

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god
  • Håndskrevet

comments powered by Disqus