Nummer skapt av

Publisert: 1917

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 41 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1917-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Botanikk, Kjemi, Meteorologi, Biologi, Arkeologi, Jubileum, Nekrologer, Museologi, Helleristninger

Inneholder:

  • Dr. Jørgen Brunchorst., s. 129-131, Jens Holmboe;
  • Georg Ossian Sars. 80 aar., s. 132-134, Ole Nordgaard;
  • Stenaldershelleristniner i det sydøstlige Norge., s. 134-141, Jan Greve Thaulow Petersen;
  • Veirforholdene i Norge sidste vinter., s. 141-148, Bernt Johannes Birkeland;
  • Litt krigskemi., s. 148-155, Peter Andreas Ravn Sollied;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus