Nummer skapt av

Publisert: 1918

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 42 (s. 161-224)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1918-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Geologi, Botanikk, Geografi, Fysikk, Meteorologi, Fugler, Nordlys

Inneholder:

  • Nordlysets corpuscularteori., s. 161-183, Carl Størmer;
  • Om overvintring av trækfugler hos os., s. 183-188, Sigurd Johnsen;
  • Geografi og geologi., s. 189-196, Aksel Kristian Andersen Arstal;
  • Seksualitet og generationsveksling hos soppene., s. 196-199, Olav Johan Sopp;
  • Svar til dr. Sopp., s. 199-200, Bernt Arne Lynge;
  • Av fysikens nyere historie. Erobringer og problemer., s. 201-216, Daniel Isaachsen;
  • De II-aarige solflekker og lufttemperaturen., s. 216-221, Anton Martin Magelssen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus