Nummer skapt av

Publisert: 1919

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 43 (s. 97-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1919-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Botanikk, Fysikk, Kjemi, Meteorologi

Inneholder:

  • En gammel fysisk-kemisk forening., s. 97-104, Sophus Septimus Henrichsen;
  • Nogle nyere Undersøgelser over Kønskirtlernes indre Sekretion., s. 104-118, Aage Møller Sørensen;
  • Om fordelingen av land og hav i det nordatlantisk-arktiske omraade i jordens oldtid., s. 119-130, Olaf Holtedahl;
  • Om birkens, furuens og granens samfund og deres betydning i vort lands husholdning., s. 130-137, Hanna Maria Resvoll-Holmsen;
  • Litt om sneskavler., s. 137-142, Carl Dons;
  • Cycadéerne., s. 143-156, Bernt Arne Lynge;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus