Nummer skapt av

Publisert: 1919

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 43 (s. 257-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1919-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Ornitologi, Zoologi, Geologi, Botanikk, Fysikk, Meteorologi, Nekrologer

Inneholder:

  • Lord Rayleigh., s. 257-258, Vilhelm Bjerknes;
  • Simon Schwendener., s. 259-266, Johan Nordal Fischer Wille;
  • Nutidens anskuelser om jordskorpebevægelsernes aarsaker., s. 266-279, Olaf Holtedahl;
  • Perioder i lufttemperaturen og solvirksomheten., s. 279-288, Anton Martin Magelssen;
  • Spaltedannelser og yngre eruptiver i Arendal-Grimstad-trakten., s. 288-291, Henrik Suleng;
  • Ein ny rugefugl for Vestlandet, grøn lauvsyngjar (Phylloscopus sibilator, Bechst.)., s. 291-294, Anders Bernhoft-Osa;
  • Litt om vore krybdyr og padder., s. 295-304, Sigurd Johnsen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus