Nummer skapt av

Publisert: 1936

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 60 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1936-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Kjemi, Meteorologi, Geofysikk, Matematikk, Polarforskning, Biologi, Fiske

Inneholder:

  • Det biologiske grunnlag for den arktiske selfangst., s. 193-210, Erling Sivertsen;
  • Atomspaltning og kunstig radioaktivitet., s. 210-230, Bjørn Trumpy;
  • Eksisterer det lovmessighet mellem fiske og nedbørmengde?, s. 230-239, Georg Schou;
  • Geofysikk og matematikk., s. 240-255, Jonas Ekman Fjeldstad;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus