Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0011Gå til side:

Trolig fra andre halvdel av 1700-tallet

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bergen, Privilegier, Lover, Bergens byes privilegier, Bergen vedk, Tyske kontor i Bergen vedk., Hansatiden, Hanseatene, Testamenter, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 132 beskrevne blader

comments powered by Disqus