Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0016Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Lover, 1700-tallet, Tyske kontor i Bergen vedk., Nordlandshandel, Retsprotokoller, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden

Tilknyttede steder

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse


comments powered by Disqus