Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0016Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Lover, Bergen, 1700-tallet, Tyske kontor i Bergen vedk., Nordlandshandel, Retsprotokoller, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden

Tilknyttede steder

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse


comments powered by Disqus