Manuskript skapt av

Publisert: 1767

Laget mellom 1767-01-01 og 1767-12-31Signatur: ubb-ms-0024Gå til enkeltside for nedlasting:

Christian Friele& kompanjonger kjøpte fra Bergen by privilegiet (privat skatteinnkreving/moms) slik at de kunne kreve inn avgiftene man måtte betale for å ta varer inn i byen. Hovedsakelig matvarer

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Lover, Bergen, Privilegier, Handel, Skatt, Kjøbstedsskatt, Toll, Moms, Kontrakt paa Bergens bys consumption 1765-1767, Consumption, told vedk., Bergens byes consumption 1765-67

Relatert til: Christian Friele

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 8 beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus