ManuskriptSignatur: ubb-ms-0066Gå til enkeltside for nedlasting:

Øiensynlig skrevet og brukt i Norge. Paa et av de sidste blader staar: (a) med samme haand som boken er skreven med: (1) Michel Olai (2) verissimus huius libri posessor (!) est Michael Olai (b) overstryker (a) (2) og skriver over dette: Chrestiernus tomæ samt tilføier nedenunder:Verissimus possessor huius libri est Chrestiernus Tomæ |(c) tilføier fortløpende: j nunc autem verissimus possessor est Johannes Jacobellus. Julstrensis. 1622. Johannes Jacobellus Julstrensis turde være søn av Jakob Hanssøn, sogneprest i Jølster ( 1628); Lampe II, 131. Paa sidste blad staar et brudstykke av en kalender (for 21 april - 8 mai); heri bl.a.: 2c[= 2 mai]Hemellfartt ny mane. altsaa maa paaskedag være 24 mars. Efter reformationen faldt paaskedag paa 24 mars første gang i 1611, anden gang i 1695. Boken maa saaledes være skrevet nogen tid før 1611. Om nymaane faldt paa 2 mai i 1611, har jeg ikke kunnet beregne. Med en lit senere haand staar paa samme blad: At lyusze for Ecteschab første gang for hansz Arne søn paa Hamer ( 6/3. 47) Synnuvff Herluffs dotter paa aaresetter. I ryggen 2 smaa biter pergament av en middelalderlig musikcoddex fra ca. 1300. Beskrevet av Arne J. Solhaug:"Et norsk graduale håndskrift i Bergen universitetsbiblioteket" i (Sandvold, Arild). Festskrift til 80 års dagens Oslo 1975, s.129-155.

Dette bildet er en del av utstillingen Papirmanuskripter

Dette dokumentet er knyttet til emnene Sang, Religion, Musikk, Dikt, Religiøse skrifter, Kirkehistorie, Sang, kirkelig, Koralbokallet, Missale, fra 15-tallet, Choralbok, fra 15-tallet

Relatert til: Johannes Jacobellus, Michael Olai, Chrestiernus Tomæ

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 139 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus