ManuskriptSignatur: ubb-ms-0145


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Inneholder en historisk indledning, skildring av fangsten og redskaperne samt om handelen. Ledsaget av beregninger over indtægter og utgifter ved fiskeriet, samt et par blyantstegninger av fisken og redskaperne. Fra ca. 1800. Vedlagt et brev, hvori der oplyses om, at Hendrich Christie var den, som først begyndte med fangsten av brygder i omegnen av Bergen og at denne fortsattes av hans svigersøn Jacob Krog.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brev, Bergen, Zoologi, Illustrasjoner, Fiske, Handel, Tegning, Bergens stift, Brygdefangst

Relatert til: Hendrich Christie, Jacob Krog

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 8°. 34 beskrevne blader. L.

comments powered by Disqus