Manuskript

Laget mellom 1911-01-01 og 1913-12-31Signatur: ubb-ms-0814-r-53


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

D/S Melderskin ble bygget 1905, tilhørte handelsfirmaet Johan Ludvig Mowinckel & Søn. En fartsplan var en loggbok for det enkelte skip, med opplysninger om havner, avganger og ankomster, bestemmelsessteder, osv.

Dette bildet er en del av utstillingen Eiendoms- og forretningsarkiv - Et utvalg fra arkivene

Dette dokumentet er knyttet til emnene Dampskip, Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Forretningsarkiv, (Mowinckel), Skipsjournal

Fysisk beskrivelse

  • f o. B.

comments powered by Disqus