Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1919-01-01 og 1921-12-31

Referanse:

Signatur: ubb-kk-n-211-018
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Gatelys, Gate, Hestekjerre, Lastebil, Forretningsgård, Manufakturhandel, Musikkhandel, Karnapp, Trekjørel, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Relatert til: Laura Larsen, A/S Musik-Magazinet, Solensteen, C., dampskibseks.

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Relaterte bilder:


comments powered by Disqus