Diplom

Dato: 1588-10-26Signatur: ubb-1588-10-26


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knut Isakssøn på Gravdal bevitner at Niels Lauritssøn, kongens fogd i Sunnhordaland for en tid siden lot hugge ned en merkeeik på grensen mellom Grønevik og Havnerås skjønt han ble advart mot dette. Dessuten bevitner Asslack Olluffssøn på Haukås at det på samme sted sto en annen eik.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Vitnebrev, Vitne, Grensemerke, Fogd ; (kongens)

Relatert til: Knut Isakssønn på Gravdal, Niels Lauritssønn, Asslack Olluffssønn på Haukås

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus