Diplom

Dato: 1603-02-16Signatur: ubb-1603-02-16a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anders på Ylmeim, lensmann i Nornes skipreide, og 5 andre lagrettemenn kunngjør i nærvær av fogd Engel Jenssøn og menige tingfolk, at de kan bevitne at deres kjære sogneprest Mikkel Mikkelssøn aldri hadde sagt om tidligere fogd Palle Friis at han burde henges i galgen som Gaute på Fimreite påsto han hadde sagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Anklage, Vitneprov, Galge, Tingfolk, Prest ; (sogneprest)

Relatert til: Anders på Ylmeim, Engel Jenssønn, Mikkel Mikkelssønn, Palle Friis, Gaute på Fimreite

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus