Diplom

Dato: 1625-11-30Signatur: ubb-1625-11-30


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knut Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør at han har solgt til Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter en av kronens odelsgrunner som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom Hans Jenssøns steinkjeller og Botolls egen gategrunn. Den årlige grunnleie er halvannen riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Relatert til: Knut Gyldenstjerne til Aagaard, Botoll Olssønn, Anne Willomsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus