Diplom

Dato: 1631-04-16Signatur: ubb-1631-04-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Maurits Bostede, ombudsmann over Munkeliv Klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, kunngjør at han på vegne av ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som er forlent med Munkeliv Klosters gods og grunner, har utleiet til snekker Baldzer Fasters i Bergen og hans hustru Magrete Knutsdatter, en av klosterets grunner som ligger på St. Hansvolden. Den årlige grunnleien er 2 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Grunn, Grunnleie, Kloster, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirke, Snekker, Gods ; (klostergods), Ridder, Kansler

Relatert til: Maurits Bostede, Christian Friis til Kragerup, Baldzer Fasters, Magrete Knutsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus