Diplom

Dato: 1638-05-17Signatur: ubb-1638-05-17


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Olluf Ollufdssøn på Gjøastein i Borstarnd åtting på Voss kunngjør, at han har solgt til sin bror, Jørgen Olluffssøn på Hefte i Borstrand åtting, sitt odelsgods i samme Hefte. Han takker for god betaling. Lensmann Tosten Lauritssønn Finne, Jørgen Mosefinn, Knut Honve, Iver Li, Halle Ygre og Siver Dukstad har forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Lensmann, Odelsgods, Gods, Salg ; (odelsgods)

Relatert til: Olluf Ollufdssønn på Gjøastein, Jørgen Olluffssønn på Hefte, Tosten Lauritssønn Finne, Jørgen Mosefinn, Knut Honve, Iver Li, Halle Ygre, Siver Dukstad

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus