Diplom

Dato: 1646-03-11Signatur: ubb-1646-03-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Endre Tostenssøn på Gjelland i Bordalen åtting og Iver Oddssøn på Roe i Vikja åtting har solgt Jon Iversssøn på Roe og hans hustru Birgitte Mathiasdatter deres rette odelsjordpart i Helland i Bordalen åtting på Voss for 24 riksdaler. lensmann Tosten Finne, Jørgen Mosefinn, Jon Himle, Torgild Helland og Lasse Bryn, lagrettemenn på Voss, har på anmodning forseglet skjøtet sammen med Endre Tostenssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Endre Tostenssønn på Gjelland, Iver Oddssønn på Roe, Jon Iverssønn på Roe, Tosten Finne, Jørgen Mosefinn, Jon Himle, Torgild Helland, Lasse Bryn, Endre Tostenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus