Diplom

Dato: 1570-12-10Signatur: ubb-1570-12-10


Tre lagrettemenn i Strandebarm og Strandviks skipreider i Sunnhordaland kunngjør, at de på forespørsel fra Sivor Askelsønn på Nes i kirkealmuens nærvær satte grensene mellom gårdene Nes (på Varaldsøy), Teigland og Havn (i Strandebarm), etter utsagn fra deres foreldre og andre dannemenn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Allmue

Relatert til: Sivor Askelsønn på Nes

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus