Diplom

Dato: 1570-12-10Signatur: ubb-1570-12-10


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Tre lagrettemenn i Strandebarm og Strandviks skipreider i Sunnhordaland kunngjør, at de på forespørsel fra Sivor Askelsønn på Nes i kirkealmuens nærvær satte grensene mellom gårdene Nes (på Varaldsøy), Teigland og Havn (i Strandebarm), etter utsagn fra deres foreldre og andre dannemenn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Allmue

Relatert til: Sivor Askelsønn på Nes

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus