Diplom

Dato: 1581-06-17Signatur: ubb-1581-06-17


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Kapitlet i Stavanger kunngjør, at Peder Claussøn, sogneprest i Undal og prost på Lista, som har fått et prebende kalt Krikin hvor det ogå hører til noen grunner i Stavanger, har tillatt Mogens Jonssøn å bygge på disse grunner mot at han betaler den årlige grunnleie. Ifall Mogens, hans hustru eller hans arvinger akter å selge de oppførte bygninger, skal de først tilbys kapitlet, Peder Claussøn eller hans etterkommere i samme prebende.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Betaling, Arv, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Byggetillatelse, Prebende, Arving, Bygning, Kapittel ; (Stavanger), Prost

Relatert til: Peder Claussønn, Mogens Jonssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus