Diplom

Dato: 1583-03-06Signatur: ubb-1583-03-06


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Jon Oluffssøn, rådmann i Bergen, selger og skjøter til Jon Willumssøn en grunn i Hollenderstredet, hvor hans hus hadde stått før den siste brannen, samt hans part i Ildhusgrunnen. Grunnleien skal som før betales til sognepresten i Domkirken.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brann, Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Rådmann ; (Bergen)

Relatert til: Jon Oluffssønn, Jon Willumssønn, Maritte Amundsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus