Diplom

Dato: 1583-11-06Signatur: ubb-1583-11-06


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Hans Lindenow til Drennerup, høvedsmann på Bergenhus, leier på kongens vegne til Hans Hanssøn en av kronens grunner i Hollenderstredet. Avgift og grunnleie er tilsammen 1 gammel daler og 6 skilling. Hvis ikke grunnleien blir betalt, må han påny leie samme grunn av kongen. Flere betingelser er også knyttet til grunnbrevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Grunnbrev, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge)

Relatert til: Hans Lindenow til Drennerup, Hans Hanssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus