Diplom

Dato: 1584-08-10Signatur: ubb-1584-08-10


Jens Nielssøn til Simling selger og skjøter til Christopher Oluffssøn og hans arvinger sin odelsgrunn kalt Indre og Ytre Soffet? som ligger nedenfor St. Halvardskirke på Skredderstredet ved Bryggesporen. For dette får han 22 gamle daler. Grunnleien betales etter Bergen bys vedtekter og kongens ordre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Odel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Arving, Skjøte ; (grunn), Konge ; (Danmark og Norge), Odelsgrunn

Relatert til: Jens Nielssønn til Simling, Christopher Oluffssønn, Esther Cornelisdatter, Hendrich Piaski, Axhild Fredrickssønn, Laurits Hanssønn, Hans Findssønn, Søfferin Anderssønn, Pouel Helgisønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus