Diplom

Dato: 1584-08-10Signatur: ubb-1584-08-10


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Jens Nielssøn til Simling selger og skjøter til Christopher Oluffssøn og hans arvinger sin odelsgrunn kalt Indre og Ytre Soffet? som ligger nedenfor St. Halvardskirke på Skredderstredet ved Bryggesporen. For dette får han 22 gamle daler. Grunnleien betales etter Bergen bys vedtekter og kongens ordre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Odel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Arving, Skjøte ; (grunn), Konge ; (Danmark og Norge), Odelsgrunn

Relatert til: Jens Nielssønn til Simling, Christopher Oluffssønn, Esther Cornelisdatter, Hendrich Piaski, Axhild Fredrickssønn, Laurits Hanssønn, Hans Findssønn, Søfferin Anderssønn, Pouel Helgisønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus