Diplom

Dato: 1587-09-12Signatur: ubb-1587-09-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Strange Jørgenssøn utleier på vegne av Hans Lindenow, lagdommer over nordre Jylland og forlenet med Munkelivs og St. Hanskirkens gods og grunner i Bergen, til Poueld Heliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, en av St. Hanskirkens grunner som ligger nest opp til Berendt Pherøysis (Færø) hage ved Lungergårdsvannet ved (?) Bergen. Grunnleien er en 1/2 dansk mark.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Lagmann, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Hage, Lagdommer

Relatert til: Strange Jørgenssønn, Hans Lindenow, Poueld Heliessønn, Lissabett Rasmusdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus