Diplom

Dato: 1589-02-17Signatur: ubb-1589-02-17


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Jens Laurenssøn, lensmann i Davik skipreide, og fire lagrettemenn fra samme sted bevitner, at de har hørt Guttorm Oluffssøn i Davik med samtykke av hustru og barn selge til sin brorsønn Realf Anderssøn på Midgjeld i Davik sogn en tredje-part av Vevik i Eid sogn for 20 game daler og 3 danske mark, hvilket straks ble betalt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Vitnebrev, Vitne, Lensmann

Relatert til: Jens Laurenssønn, Guttorm Oluffssønn i Davik, Realf Anderssønn på Midgjeld

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus