Diplom

Dato: 1591-05-25Signatur: ubb-1591-05-25


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Syv lagrettemenn nord på Sunnmøre kunngjør, at de, oppnevnt av fogden, går markegang mellom gårdene Tenfjord i Vatne og Stavset i Skodje. Tenfjord skal ha stranden nedenfor gården like til Giske gods.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Markegangsbrev, Grensegang ; (gårdsgrense)

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus