Diplom

Dato: 1592-09-12Signatur: ubb-1592-09-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Seks lagrettemenn i Kvamsøy og Lavik skipreider kunngjør en forliksdom angående en jordbygsel i prestebolets part i Lavik, som Anders Jacobssøn, sognherre til Eivindvik prestegjeld i Gulen, har bygslet til Johannes Svendssøn og hans mor. Johannes kan nå overta hele jorden unntatt ødegårdene Kvammen og Værholmen som henholdsvis Beruld Sivartssøn og Halvor Tvordssøn bruker.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Dom, Ødegård, Forlik, Forliksbrev, Forliksdom, Jord , bygsling av jord, Bygsel, Prestebol, Sogneherre

Relatert til: Anders Jacobssønn, Johannes Svendssønn, Beruld Sivartssønn, Halvor Tvordssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus