Diplom

Dato: 1595Signatur: ubb-1595


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Anders Anderssøn Ytre-Eide klager til kongen over Jens Pederssøn i Vik som har påført ham, hans familie m.fl. stor skade. Han har bl.a. lagt under seg hans avdøde foreldres frie jord og også uskiftet jordgods i gårdene Stauri, Brynnestad, Robjørgene, Dokseter m.fl., samt en laksegård. Han ber kongen om hjelp og bistand "imod denne min modstandere."

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Gård ; (laksegård), Laksegård, Jordgods

Relatert til: Anders Anderssønn på Ytre-Eide, Jens Pederssønn i Vik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus