Diplom

Dato: 1599-10-16Signatur: ubb-1599-10-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Mats Jørgenssøn, befalingsmann over Halsnøy klostergods og fogd i Hardanger, Bjørn på Børve, lensmann i Øystese skipreide, og lagrettemenn i Granvin sogn kunngjør et jordskifte mellom nærskyldsfrendene, Sivord Nielssøn på Rykken i Øystese og Jacob Jonssøn på Mykletun i Eidfjord i Ulvik skipreide. Jacob beholder Mykletun, som årlig skylder 1 pund smør og 1 bukkeskinn, og Sivord beholder Rykken, som årlig skylder 1 pund og 6 mark smør, en halv laup og 1 fåreskinn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Lensmann, Fogd, Befalingsmann

Relatert til: Mats Jørgenssønn, Bjørn på Bøvre, Sivord Nielssøn på Rykken, Jacob Jonssøn på Mykletun

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus