Diplom

Dato: 1604-07-25Signatur: ubb-1604-07-25


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Ingebrigt Simonssøn på Ytre Alsåker i Kinsarvik sogn og Lasse Simonssøn på Bjortveit i Kvam sogn selger og skjøter til Kjell Vikingssøn på Bu i Kinsarvik en jordpart i Ytre Bu, av årlig skyld 22 merker smør og 1 laup salt, for 21 gode uforfalskede daler og en god vårfødt ku i skjøtningsøre. Seks menn undertegner skjøte.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Jordpart, Skyld, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

Relatert til: Ingebrigt Simonssønn på Ytre Alsåker, Lasse Simonssønn på Bjortveit, Kjell Vikingssønn på Bu

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus