Diplom

Dato: 1604-08-18Signatur: ubb-1604-08-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lauritz Kruse til Svenstrup, høvedsmann på Bergenhus, kunngjør, at han på kongens vegne, utleier til Jacob Jacobssøn, murmester og borger i Bergen, en grunn som tilhører Korskirken. Grunnen er, målt med sjellands mål, 11 1/2 alen i lengden og 4 alen i bredden. Grunnleien er 6 danske skilling.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Murmester

Relatert til: Lauritz Kruse til Svenstrup, Jacob Jacobssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus