Diplom

Dato: 1609-07-12Signatur: ubb-1609-07-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Kong Christian IV kunngjør, at Christen Søffrenssøn, borger i Bergen, avstår til den danske krone sine to gårder på Tyrholm i Vestevigs klosters len og mottar til vederlag den norske krones gård som ligger i Gjemmestad skipreide, Gloppens prestegjeld i Nordfjord.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Borger ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Krone, Kunngjøring ; (kongelig), Avståelse, Vederlag

Relatert til: Christian IV, Christen Søffrenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus