Diplom

Dato: 1610-05-01Signatur: ubb-1610-05-01


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Nå Oluffssøn på Vik i Øystese sogn i Hardanger stadfester et odelskifte hans far Oluff Lauritssønn for noen år siden hadde gjort med Tolleff Bjørnssøn på Noreim i Etne. Tolleff fikk odelsjordparter i gårder i Etne, som er en laups leie i Sande og en spann smør i Folketveit. Til gjengjeld fikk hans far i dette odelskifte, 1 laups leie i gården Nedre Lekve i Ulvik sogn og 1 spann smør i gården Holven i Granvin sogn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Odel, Stadfesting, Jord, skifte og overdragelse, Leie, Odelskifte

Relatert til: Nå Oluffssønn på Vik, Oluff Lauritssønn, Tolleff Bjørnssønn på Noreim

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer
  • Bumerke

comments powered by Disqus