Diplom

Dato: 1610-10-19Signatur: ubb-1610-10-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks lagrettemenn fra Breim i Nordfjord bevitner at en tredjepart i gården Mjelleim i Gjemmestad skipreide (Gloppen) tilfalt Oluff Steinerssøn på Hole. Dette var arvegods etter hans foreldre Steiner og Randi Olsdatter på Hole.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Vitne, Arv, Arvegods

Relatert til: Oluff Steinerssøn på Hole, Steiner på Hole, Randi Olsdatter på Hole

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus