Diplom

Dato: 1616-04-13Signatur: ubb-1616-04-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Arne Iverssøn på Årseter kunngjør, at han har solgt sitt odelsgods, 1/2 laups og 6 merkers leie, i gården Sele i Dale skipreide og Bygstad sogn til Mattis Hanssøn som bor på Sele, da ingen fra hans slekt ville innløse jordgodset. Han mottar i betaling 20 riksdaler medregnet skjøtningsøre. Seks lagrettemenn fra Brandsøy skipreide beselger brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelsgods, Leie, Skjøtningsøre, Jord, Jordgods, Salg ; (odelsgods), Innløsning ; (jordgods)

Relatert til: Arne Iverssønn på Årseter, Mattis Hanssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus