Diplom

Dato: 1617-10-10Signatur: ubb-1617-10-10


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

To gullsmeder, Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom, forsvarer seg i et brev til slotsherren, Knut Urne og øvrigheten da de av gullsmedene i Bergen var stevnet til å møte på Bergen rådhus fordi de har forbrutt seg mot § 1 i gullsmedordinansen. De selv mener den ikke forbyr dem å arbeide som gullsmeder på landet og klager over at de i Bergen ikke fikk nok å gjøre. De kan ikke møte til stevningen fordi de her har "gott folkis Arbeide Under hender", men lover å arbeide med uforfalskete varer og betale de skatter som pålegges dem.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brev, Gullsmed, Klage, Stevning, Øvrighet, Slottsherre, Ordinans, Skatt, Forsvar

Relatert til: Tønnis Henricksen, Jasper Peppelbom, Knut Urne

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus