Diplom

Dato: 1620-03-03Signatur: ubb-1620-03-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks lagrettemenn i Gryta og Vatne skipreider i nordre del av Sunnmøre kunngjør, at Jon Jettmundssøn, Mogens Rasmusssøn og Laurits Saksesøn, som alle bodde på Vatne, tilspurte dem og den menige tingalmue på et sakefalls- og våpenting om en part i Nedregården i Vatne som var et fullt kjørlags leie. De fikk det svar, at ingen hadde hørt noe annet enn at denne parten hadde tilhørt dem og deres slekt gjennom 4 eller 5 ledd.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Allmue, Leie ; (av jord), Bygsel, Ting ; (sakefallsting og våpenting)

Relatert til: Jon Jettmundssønn, Mogens Rasmusssønn, Laurits Saksesønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus