Diplom

Dato: 1620-03-08Signatur: ubb-1620-03-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knut Gullaugssøn på Graue på Voss kunngjør, at han med sin kvinne Anngunn Torsteinsdatters samtykke har solgt til Bård Johannssøn på Spånheim i Ulvik, hennes odelsgods i gården Indre Bu i Eidfjord. Fire lagrettemenn beselger brevet, og kunngjør også at Bård ble forlikt med sin mors søskenbarn, som er Viking på Jøre, Erik på Såkvitne og Sivor på Li på Voss, om deres odelspart som de eiet i Indre Bu. Likeså er Bård forlikt med sine søsken og brorsønnen (?) om deres part i nevnte gård.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Odelsgods, Forlik, Odelspart, Salg ; (odelsgods)

Relatert til: Knut Gullaugssønn på Graue, Anngunn Torsteinsdatter, Bård Johannssønn på Spånheim, Viking på Jøre, Erik på Såkvitne, Sivor på Li

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus